เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Dangerous Goods Awareness Category 12” ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Dangerous Goods Awareness Category 12” ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับกลุ่มปฏิบัติงานตรวจค้นและกลุ่มปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ระหว่างวันที่ 24 – 27 ม.ค. 66 จำนวน 4 รุ่น โดยมีพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายที่ตรวจพบ ณ จุดตรวจค้นและพื้นที่อื่น ๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×