สโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์ มอบเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยยากไร้ชาวหาดใหญ่ที่มีรายได้น้อย มูลค่า 39,000 บาท

สโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์ มอบเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยยากไร้ชาวหาดใหญ่ที่มีรายได้น้อย มูลค่า 39,000 บาท
วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 
  คุณกมลพร ตันรัตนากร นายกสโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์ พร้อมด้วย ดร.พรรณี วัฒนายากร อดีตนายกสโมสรโรตารี และคณะโรทาเรี่ยน เป็นตัวแทนมอบเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 39,000 บาท ให้แก่ “ศูนย์บริการด้วยใจ...ไปถึงบ้าน” ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบและกล่าวขอบคุณแก่คณะสโมสรโรตารี โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมการรับมอบในครั้งนี้ด้วย
นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ขอขอบคุณทางคณะสโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์ ที่เห็นถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนหาดใหญ่ ในการดูแลสวัสดิการพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่รายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลตนเองที่บ้านได้ เมื่อมีเครื่องดังกล่าวนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่จะนำไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุม และใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของทางสโมสรโรตารีต่อไป 
คุณกมลพร ตันรัตนากร นายกสโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์ กล่าวว่า สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุปรากฎขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องด้วยภาวะถดถอยของสมรรถภาพด้านต่างๆ ของร่างกาย และปัญหาของการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเตียง ประกอบกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหามีความยากจนหรือรายได้น้อย ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์บางชนิดในการดูแลรักษาตนองได้ “ศูนย์บริการด้วยใจ...ไปถึงบ้าน” ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย เป็นผู้ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยืมอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยติดเตียงนำไปใช้ที่บ้านของผู้ป่วยได้ แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์บางชนิดที่ยังไม่มีให้บริการ ทางสโมสรโรตารี หาดใหญ่อีสท์และคณะ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าในครั้งนี้ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นำไปช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต่อไป  พร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแก่ อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อนำทักษะและะความรู้ไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามบ้านด้วย


 
เว็บสำเร็จรูป
×