พิธีถวายกฐินพระราชทานฯ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีถวายกฐินพระราชทานฯ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
    วันที่ 19  พฤศจิกายน 2566 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ทองใบเบเกอรี่ จำกัด โดย ดร.พีระพงษ์ - นางอัญชลี นพนาคีพงษ์  พร้อมครอบครัว  ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนมสงฆ์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งมี พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์  ประธานฝ่ายฆราวาส  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  โดยมีพิธี ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์  ประธานฝ่ายฆราวาส    ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นรับผ้าพระกฐิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผ้าพระกฐินวางที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนนภาธิคุณ จากนั้นหยิบผ้าห่มพระประธานในพิธีอุ้มผ้าพระกฐินประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์พร้อมกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ยกพานแว่นฟ้าประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์กระทำสังฆกรรม  ได้ถวายเครื่องพระกฐินแด่พระสงฆ์องค์รอง โดยถวายบาตรเป็นต้นไปจนถึงถวายเครื่องบริวารเครื่องไทยธรรม จากนั้นแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ต่อมาคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม รวมเป็นเงิน 3,652,900 บาท  ประธานได้ถวายปัจจัย กรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  เป็นเสร็จพิธี  ในพิธี มี นายทวี  เสริมภักดีกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พลตรี ประ​สิษฐ​ิ​พงศ์​  มูล​ดี​ ผบ.มทบ.31พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ - องค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×