🎖 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญจัดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต. ปีที่ 2

🎖 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญจัดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต. ปีที่ 2
📌 วันนี้ (27 มิถุนายน 2567 ) เวลา 10.00 น. อาคารอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีที่ 2 พร้อมด้วย คุณ กรีชา เกิดศรีพันธุ์ กรรมการบริษัท ห้างแว่นท็อปเจริญ, นายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษห้างแว่นท็อปเจริญ, นายณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ, คุณกาญจนา  เกิดศรีพันธุ์ กรรมการบริษัท ห้างแว่นท็อปเจริญ และ พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีมอบแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็นในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่เข้าร่วมคัดกรองตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นในโครงการดังกล่าวให้การต้อนรับ
📜 โอกาสนี้ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการ แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สานต่อโครงการฯ ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง กับบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ( ห้างแว่นท็อปเจริญ ) มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ( ปี พ.ศ.2566 – 2570 ) เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และมอบแว่นฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 2,000 อัน และได้คัดเลือกให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จังหวัดยะลา เป็นจุดศูนย์กลางบริการประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน 500 คน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการและคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นอย่างครบถ้วน และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
📚 สำหรับกิจกรรมภายในงานยังจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมสั่งจ่ายยารักษาตามอาการแก่ประชาชนฟรี จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดให้บริการตัดผมบุรุษฟรี จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ในโครงการเกศาสานใจ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความสุข เติมพลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ
✍️ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 บริการทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสายตา ที่ขาดโอกาสมีฐานะยากจน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็น ให้กลับมามีสุขภาพสายตาที่ดี มองเห็นได้ชัดเจน สามารถประกอบอาชีพ และดูแลพึ่งพาตนเองได้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า 
 
เว็บสำเร็จรูป
×