กองพลทหารราบที่ 15 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มาเยี่ยม มาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเมื่อเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ

🏢กองพลทหารราบที่ 15 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มาเยี่ยม มาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเมื่อเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ
📚วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 และการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 จำนวน 4 หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 , หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 , หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15  รวมทั้งสิ้น 467 นาย
💂🏻‍♀️สำหรับนพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 และการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ เป็นกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ เพื่อเริ่มการฝึกอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโอกาสให้ครอบครัวญาติทหารใหม่ได้มาเยี่ยมและได้มาเห็นความเป็นอยู่ของบุตรหลานเมื่อเข้าสู่รั้วทหาร และนอกจากนี้ภายในงานได้มีการกล่าวต้อนรับทหารใหม่จากรุ่นพี่ทหาร และการกล่าวความรู้สึกจากน้องทหารใหม่ในการเข้ามารับใช้ชาติ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้มอมธงประจำหน่วยฝึก, การแนะนำผู้บังคับบัญชา, การกล่าวต้อนรับทหารใหม่ และกล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและพร้อมเข้าสู่การฝึก พบปะเยี่ยมเยียนทหารใหม่ พร้อมมอบนโยบายสอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง สภาพจิตใจหลังจากเข้ามาเป็นทหารใหม่ พร้อมให้กำลังใจให้ผ่านการฝึกไปได้ด้วยดี ไม่ต้องเป็นห่วงทางบ้าน เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก ทำให้ทหารใหม่มีขวัญและกำลังใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×