วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่วันที่ 11 สิงหาคม 2565  
  นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่  โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอ  เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ทิพวรรณ์ พัฒโน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ร่วมด้วยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเสริมสร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ แสดงพลังองค์กรสตรีที่มีความเข้มแข็ง เสียสละ และมีความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ พร้อมกันนี้ยังมีการมอบโล่แม่ดีเด่นระดับอำเภอ และเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับตำบล ณ ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
 


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×