ชูประเด็นข่าว ภาคใต้
 ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา เครือข่ายเยาวชนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ##  #นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ OPOP และขวัญดาว## รมว.พิพัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายกิจกรรม Dinner talk หัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยหลัง Covid-19  ## ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัด “งานวันสงขลา ประจำปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ” ## #รองผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ส่งเสริมเด็กเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา## 
   ข่าวการศึกษา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “สร้อยเพชร พรมแก้วพันธ์” นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลเหรียญเงินแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 3 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สร้างความร่วมมือทางวิชาการในระบบโควตา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ควบคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการและงานวิจัย สร้างบัณฑิตพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

อาจารย์คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เข้าร่วมนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 10 ผนึกสถาบันการศึกษาในเครือข่าย 38 ราชภัฏ ลงนามความร่วมมือด้านศิลปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ พร้อมนำผลงานในสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาการออกเเบบ ร่วมจัดเเสดงนิทรรศการ

มรภ.สงขลา ชวนร่วมโหวตให้ทีม “วงดอกปาริฉัตร” ลุ้นรางวัล Popular Vote ประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปิดโหวตวันที่ 18 ก.ค. นี้ เวลา 14.00 น. สงขลา สร้างความมั่นใจสื่อสารกับชาวต่างชาติ พร้อมนำความรู้มาบูรณาการส่งเสริมอัตลักษณ์ของในดีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ปูทางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสากล

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดค่าย “English Camp” เสริมทักษะภาษาอังกฤษชุมชนสิงหนคร จ.สงขลา สร้างความมั่นใจสื่อสารกับชาวต่างชาติ พร้อมนำความรู้มาบูรณาการส่งเสริมอัตลักษณ์ของในดีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ปูทางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสากล

โครงการธนาคารปูม้าสตูล มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ วช. จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยชักตีน

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ จ.สตูล รุ่นที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรสมัยใหม่ ลดความยากจนและยกระดับรายได้ให้ชุมชน
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 | 
💂🏻‍♀️ข่าวทหาร ⭐️ 

🌈 แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยทหารพรานกองทัพบก ครบรอบ 46 ปี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ หน่วยเฉพาะกิจยะลา

💰💰แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2567💰💰

🎖 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญจัดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต. ปีที่ 2

💂🏻ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลตัวแทน กองทัพภาคที่ 4ในการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slams) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี 💂🏻

🎯 กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2568 ขั้นที่ 2

“เพราะ…การทำงานหนักในวันนี้…คือการรับประกันถึง…ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ…ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง พี่น้องประชาชน”

“ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พบปะสร้างกำลังใจ บำรุงขวัญ มอบรางวัลเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ ทุ่มเท เสียสละ อดทนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ”
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 | 
✨ ข่าวตำรวจ ⭐️

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง บุคลากร ศอ.บต. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

♻️เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเข็มให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 1"

🚨คณะตรวจราชการ ดำเนินการตรวจราชการตามแบบตรวจของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 👮🏼‍♂️✨

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๗ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายกไพเจน พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในเดือนกันยายน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ถาวร ผลกล้าผกก.สภ.โกตาบารู พ.ต.ท.บุญเลิศ นกเกตุ รอง ผกก.ป.สภ.โกตาบารูการณ์ความไม่สงบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

📌 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
⭐️ ข่าวท่องเที่ยว ⭐️

อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นักกีฬาปั่นจักรยานจากมาเลเซีย ในโอกาสมาฝึกซ้อมกับชมรมนักกีฬาจักรยานสงขลา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

นักวิ่งกว่า 2,000 ชีวิต ร่วมเนรมิตชายหาดสมิหลาเป็นสีชมพู ในงานวิ่ง “หาดทิพย์ แฟนรัน 2024” เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่

อพท.สุโขทัยจัดกิจกรรมยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

🥊 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 4 (T-6)

วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟญี่ปุ่น KIHA 183 กรุงเทพมหานคร - ปราจีนบุรี “เสน่ห์ตะวันออก ปลูกป่ากาสะลอง”

#ต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

คณะทูต 12 ประเทศจากโลกมุสลิมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ร่องรอยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม 2 วิถี

อบจ.สงขลา จัดมหกรรม ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬา "ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร 2024"เพื่อสุขภาพที่ดี และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร อายุกว่า 200 ปี
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัด  

❇️นิพนธ์ ร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 397 แห่ง

♻️ สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี เพื่อสนับสนุนธุรกิจและผู้บริโภค

อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

"นายกไพเจน" ให้การต้อนรับผู้แทนจากรัฐปีนัง ในโอกาสเดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการ การค้า และการลงทุนระหว่าง จ.สงขลากับรัฐปีนัง

🛣กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลขยายทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - เบตง ตอน ต.ธารโต - บ.หัวสะพาน 4 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่ง

🛣กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลขยายทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - เบตง ตอน บ.หัวสะพาน -อ.เบตง เพิ่ม 4 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการเดินทาง

มิตซูบิชิยะลา เปิดตัวรถทดลองขับในงาน Exclusive Test drive ปชช.สนใจแห่ร่วมงานคับคั่ง

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ เป็นประธานเปิดโครงการ "เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง2567"
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 | 
ผู้สนับสนุนของเรา
เว็บสำเร็จรูป
×