ชูประเด็นข่าว ภาคใต้
 ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา เครือข่ายเยาวชนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ##  #นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ OPOP และขวัญดาว## รมว.พิพัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายกิจกรรม Dinner talk หัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยหลัง Covid-19  ## ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัด “งานวันสงขลา ประจำปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ” ## #รองผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ส่งเสริมเด็กเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา## 
   ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย คว้า 5 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปศาสตร์ 9 มทร.ครั้งที่ 8 ณ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

(2 มี.ค.67) มรภ.สงขลา พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวและรับโล่รางวัล จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรที่มีส่วนขับเคลื่อนการได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน 2567

อบจ.สงขลา สนันสนุนงบประมาณปี 67 ให้สมาคมตาดีกาจังหวัดสงขลา จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 4 "ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ"

Betong Net Zero - นักวิจัยให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“ไพเจน” ชี้ อนาคตของชาติ ขึ้นกับการศึกษาของเด็ก ฝากครูแนะแนวเด็กได้เรียนต่อตรงตามความถนัด เพื่อนำความรู้มาสร้างอาชีพที่ดีและพัฒนาประเทศชาติ

นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น.

ชมรมถันยรักษ์ มรภ.สงขลา สร้างชื่อเวทีระดับประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ฟาก “อ.จิรภา คงเขียว” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน” รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาคุณูปการ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง แลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ควบคู่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | 
💂🏻‍♀️ข่าวทหาร ⭐️ 

❇️ มทภ.4 พบปะผู้นำศาสนา จ.สงขลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 1445 ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทุกคน ย้ำรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อดูแลทุกข์สุข สร้างสันติสุขแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

🔅รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 นับถอยหลังสู่เดือนอันประเสริฐ ผอ.รมน.ภาค 4 ย้ำ จะดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่🔅

💂🏻‍♀️รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จ.นราธิวาส

🔰ครบรอบปีที่ 46 ไทยอาสาป้องกันชาติ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง 4 มีนาคม 2567 🔰

❤️กำลังใจให้คนใฝ่ดี❤️ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 400 ทุน ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ครบรอบ 49 ปี กองพลทหารราบที่ 5

🎯 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมบริจาคการกุศลเพื่อหารายได้ซ่อมแซมมัสยิด ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่

🌈พิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2567 🌈
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 | 
✨ ข่าวตำรวจ ⭐️

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี งานการกุศลวากัฟอิสตีษมารีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

“ทวี” ล่องใต้ล่วงหน้า แย้มนายกฯเคาะพัฒนา รถไฟทางคู่-สนามบินปัตตานี

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หนุนใช้ 4 เสาหลักสกัดยาเสพติดชายแดนใต้ คลี่คลายปัญหานักโทษยาเสพติดล้นคุก

รมว.ยุติธรรม เปิดงานมาลายูเดย์ @ ยะลา ครั้งที่ 9 เปิดโลก ASEAN สืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู

(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ทวี”รับปากไม่ทิ้งคดี สาวญี่ปุ่นถูกฆ่าสุโขทัย นัดถกทุกฝ่าย - 16 ปียังมีหวัง

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. นายกองโทมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอยะหา/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยะหา ที่ 4
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
⭐️ ข่าวท่องเที่ยว ⭐️

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น ณ เวทีมวยชั่วคราว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น.

อบจ.สงขลา จับมือ อบต.ท่าข้าม และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดวิ่งเทรลข้ามทุ่ง “ท่าข้ามเทรล” ครั้งที่ 2 ผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติ หนุนประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดงาน Hatyai Music Jazz Festival 2024

นักวิจัย Betong Net Zero ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมป่าไม้ตามเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์2567 เวลา09.30-20.30 น. พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วิ่งมาราธอน นำรายได้ปรับปรุงสนาม พรุค้างคาว สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม วิ่ง Sat 4 & Pao half Marathon 2024 ภาครัฐและเอกชน และชาวต่างชาติประเทศมาเลเซีย รวม 1,500 คน เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาปรับปรุงสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว ของ 14 จังหวัดภาคใต้

ปชช. ปัตตานี แห่นำนกเลี้ยง ร่วมแข่งขันในมหกรรม “นกกรงหัวจุก ศึกชิงแชมป์ จังหวัดปัตตานี” เป็นกีฬาพื้นบ้าน สื่อถึงอัตลักษณ์ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัด  

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน เปิดประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ชูร่วมมือสร้างคุณภาพชีวิต มอบนโยบายเพิ่มรายได้เป้า 5% หรือจากปีละ 6 หมื่นล้านเป็น 120,000 ล้านบาท เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

"20 ปี ย้อนอดีต ทบทวนปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้" ศอ.บต. สานพลังทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม ตั้งเป้า!! แก้ไขปัญหา ทั่วถึง รวดเร็ว จริงใจ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการยุติธรรม

#อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ 🙏 💙 “สส.น้ำหอม” สุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

ส่งเสริมสนับสนุนสานฝันกีฬาเยาวชน A.D.Z PANDING CUP 6th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภพเอกอัคร อินทรโม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีเปิด “แลของกิน ถิ่นเมืองลุง สินค้าชุมชน สินค้าอัตลักษณ์ ของดีเมืองลุง” โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2567 นายเจือ ราชสีห์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีมอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ ในโอกาสที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทีทีเอ็ม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ปีที่ 10 แจง หนุนงบกองทุนพัฒนาสังคมปีละ 10 ล้าน สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนรอบทีทีเอ็ม

รมว.พิพัฒน์ ลุยเพิ่มการจ้างงาน วัยเรียน แรงงานอิสระ กระตุ้นเศรษฐกิจ พัทลุง ผู้สนใจกว่า 3 หมื่นคน ในงาน “สร้างงาน เส้นทางสู่อาชีพ@พัทลุง”
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 | 
ผู้สนับสนุนของเรา
เว็บสำเร็จรูป
×