วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 06.00น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 06.00น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ.1444) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เที่ยวบินที่ TG 8804 เส้นทางหาดใหญ่ (HDY) – มาดีนะห์ (MED) จำนวนผู้โดยสาร 285 คน พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา, ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่, หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในจุดต่าง ๆ และขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×