รองผู้ว่าฯ ยะลา ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามงานการแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลาวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานและพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ทางด้านการเกษตร เพื่อให้คณะฯ ได้รับทราบสถานการณ์ทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรด้านการเกษตรกรณีช้างป่าเข้าทำลายพื้นที่การเกษตรของราษฎร ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทำกินจากตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และความก้าวหน้าของโครงการสร้างประตูระบายน้ำกรงปินัง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบเอกสารสิทธิ์ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปัจจัยการผลิต สินเชื่อ และสิ่งของจำเป็นในการประกอบอาชีพ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×