จังหวัดสงขลา และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม (MOA) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร นำร่องที่แรกของประเทศไทยวันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ และนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดภายในจังหวัดสงขลาแบบครบวงจร นำร่องเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยมี รศ.ดร.โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในฐานะประธานคณะทำงานงานบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม. สำหรับโครงการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด NT รับหน้าที่แปลงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยราชการทั้งระดับกระทรวง ภูมิภาค และ ท้องถิ่น มาผสมผสานกันเพื่อให้ศูนย์บัญชาการของกล้องวงจรปิดของจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวในระบบจังหวัดสงขลา นอกจากข้อมูลภาพที่ปรากฏหน้าจอ NT ยังสามารถแปลงภาพเหล่านี้ให้กลายเป็นรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการติดตามงาน และตอบสนองนโยบายให้ตรงกับความต้องการของสังคมได้ . ด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นวาระอันดับต้นของจังหวัดเสมอมา เนื่องจากจังหวัดสงขลา ถูกจัดกลุ่มอยู่ในพื้นที่ความมั่นคง ตั้งแต่ปี 2560 และมีเหตุการณ์คุกคามความมั่นคงของจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย . 

และด้วยโครงการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด การควบคุมเหตุร้าย โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกฝ่าย สามารถตอบสนองต่อเหตุด่วนเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการป้องกันเหตุการณ์ก่อการร้ายและคดีอาญาอุจฉกรรจ์ กลายเป็นวิถีใหม่สำหรับการบริหารความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบ. นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว มีความหมายต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และอาจนำไปสู่การยกเลิกจังหวัดสงขลาในฐานะพื้นที่เสี่ยง จูงใจให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเกิดเงินหมุนเวียน และกระจายรายได้สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึงตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลา


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×