++ ประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ตำรวจภูธรภาค ๙ ++๑๕ ก.ย.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ​ผบช.ภ. ๙ /ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ตำรวจภูธรภาค ๙ และหน่วยปฏิบัติ
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมี 
 พล.ต.ท.โพธ สวยสุวรรณ จตร.ปฏิบัติ​ราชการ​ ภ. ๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. 
 พล.ต.ท.ดุษฎี ชูสังกิจ ผทค.พิเศษ รรท.รอง ผบช.ภ. ๙ /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.​ 
 พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ. ๙ /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. 
 พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ. ๙ /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. 
 พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ. ๙ 
 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ. ๙ 
 พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ รอง ผบช.ภ.๙
พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ผบก./รอง ผบก. และ หน.สภ. ในสังกัด ภ. ๙ เข้าร่วมฯ 
 ณ ห้องประชุมรณศิลป์ ชั้น ๒ อาคารหอประชุม ภ.๙ 
 
เว็บสำเร็จรูป
×