◾️◾️ครบรอบ 108 ปี ราชินีแห่งสนามรบ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ไม่เป็นรองใคร◾️◾️
◾️◾️ครบรอบ 108 ปี ราชินีแห่งสนามรบ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ไม่เป็นรองใคร◾️◾️
》วันนี้ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีวันสถาปนากองพัน ครบรอบปีที่ 108 ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลและครอบครัว ทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้เสียชีวิต ก่อนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลผู้ประกอบคุณความดีให้แก่หน่วยตามลำดับ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ สมาคมแม่บ้าน ตลอดจนกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง
》สำหรับประวัติความเป็นมาของหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยทหารขึ้นเป็นหน่วยแรกในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 และทรงพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งหน่วยทหารที่ บ้านสวนจันทร์ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ชื่อหน่วยทหารที่ตั้งใหม่ว่า " กองพันที่ 3 ทหารรักษาวัง " ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช 2483 หลังจากกองพันที่ 3 กองทหารรักษาวังถูกยุบเลิกไปแล้ว เป็นเวลา 15 ปี ฯ พณ ฯ จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้สั่งจัดตั้งหน่วยทหารขึ้นทางภาคใต้อีก 5 หน่วย พร้อมกัน คือ
กองพันทหารราบที่ 38 (ร.พัน.38) ที่จังหวัดชุมพร,กองพันทหารราบที่ 39 (ร.พัน.39) ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,กองพันทหารราบที่ 40 (ร.พัน.40) ที่จังหวัดตรัง,กองพันทหารราบที่ 41 (ร.พัน.41) ที่จังหวัดสงขลา และกองพันทหารราบที่ 42 (ร.พัน.42) ที่จังหวัดปัตตานี สำหรับกองพันทหารราบที่ 39 ที่ตั้งหน่วยได้ตั้งบริเวณพื้นที่ของ กองพันที่ 3 ทหารรักษาวัง และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยมาตามลำดับตามความจำเป็นของทางราชการ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2522 ได้เปลี่ยนนาม
หน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 108 ปี และปัจจุบันมีผู้บังคับกองพันมาแล้ว 42 คน ปัจจุบัน คือ พันโท สมัชชา เปี่ยมทอง เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ภายใต้การปฏิบัติงานตามนโยบาย พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ตามนโยบายของกองทัพบก และพร้อมสนับสนุนนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในทุกภารกิจ■■■


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×