📣📣 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Soft Opening) 📣📣 (large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)📣📣  รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Soft Opening)  📣📣
(large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)(large yellow diamond)
🔴  วันที่ 24 พ.ย. 65 , 0900 ณ บริเวณโถงอาคาร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
พลตรี อนุสรณ์  โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Soft Opening) โดยมี นาย อภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน 
🔴  ในการนี้ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิด , พิธีสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ , รับชมวิดิทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ , อธิการบดี กล่าวต้อนรับ , ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวรายงานการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ และเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดและเปิดป้าย , ประธานฯ กล่าวเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (426 เตียง) และทำพิธีกดปุ่มเปิดป้าย , พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก ทำพิธีเจิมป้ายห้องเกียรติยศ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A และห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B เพื่อเป็นศิริมงคล สำหรับ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคใต้ตอนบน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4


 
เว็บสำเร็จรูป
×