💂🏻รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.47 เน้นย้ำรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย
💂🏻รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.47 เน้นย้ำรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย
🔰🔰วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) เวลา 13.15 น. ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรีไพศาล  หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมติดตามการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง  และร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของหน่วย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยมี พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ 
🔰🔰โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามายังกำลังพลที่ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้มีการรักษาความปลอดภัยของหน่วยที่ตั้ง ให้มีการปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม ทั้งเชิงรุก เชิงรับ ปฏิบัติด้วยความ มุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องมีการรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลักเส้นทางรองที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมา อีกทั้งนำการปฏิบัติ 5 งานสำคัญตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  โดยยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาท มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง เพราะนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความช่วยเหลือ อีกทั้ง
 🔰🔰ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจทุกพื้นที่และทุกฐานปฏิบัติการ พร้อมปรับวิธีการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ และประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 หมายเลข 061-1732999 และสายด่วนหมายเลข 1341 หรือ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า 
 
เว็บสำเร็จรูป
×