📌 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธีรัช ลิมปยารยะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการสอบสวน และนางสาวอทิตยา ทองบุญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้การต้อนรับนายแม็กซ์ แอนโดนิรินา ฟองเทน (H.E. Mr. Max Andonirina Fontaine) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ และคณะผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) และคณะกรรมการความยุติธรรมเพื่อสัตว์ป่า (Wildlife Justice Commission - WJC) ณ ห้องรับรองประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๓ (ห้อง ๓ - ๐๑) อาคารกระทรวงยุติธรรม ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ โดยเฉพาะคดีลักลอบค้าเต่าดาวรัศมี ลีเมอร์ และสัตว์ป่าอื่น ๆ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ลักลอบนำมาจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ที่มีการตรวจยึดได้ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยฝ่ายมาดากัสการ์แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับประเด็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณกระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติและต้องร่วมกันรักษา โดยทางกระทรวงยุติธรรมยินดีให้ความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ รวมถึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะขยายความร่วมมือในด้านการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น


#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #สาธารณรัฐมาดากัสการ์ #หารือ #ความร่วมมือในการดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×