💐 แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับภูมิทัศน์รอบฐานพระพุทธทักษิณชินสีห์ วัดนาทวี จ.สงขลา


💐 แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับภูมิทัศน์รอบฐานพระพุทธทักษิณชินสีห์ วัดนาทวี จ.สงขลา
🌷 วันนี้ (22 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ที่ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนพร้อมจตุปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับภูมิทัศน์ เทคอนกรีตรอบฐานพระพุทธทักษิณชินสีห์ ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตามความตั้งใจของพุทธบริษัทในพื้นที่อำเภอนาทวี และผู้มีจิตศรัทธาที่หลั่งไหลเป็นสายธารมาร่วมบุญ โดยมี พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้วัดนาทวี เป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่อไป โดยปัจจัยที่รวบรวมได้จากผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ มียอดรวมยังไม่แล้วเสร็จที่ 2,701,497 บาท 
💂🏻 โอกาสนี้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า “ถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมทำนุบำรุงศาสนา และวัดถือเป็นสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี ท่านได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด นับเป็นวันที่ดีที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมบุญ ร่วมสมทบทุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานวัดนาทวี ให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป”
🌹  สำหรับวัดนาทวี เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญที่สุดของอำเภอนาทวี ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2360 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพื่อทดแทนวัดนาหว้าที่ถูกเผาทำลายไปในสมัยสงคราม เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์  นอกจากนี้วัดนาทวี ยังเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในอำเภอนาทวีและใกล้เคียง รวมไปถึงยังเป็นพื้นที่ควรค่าแก่การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้วย
🌸 ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมส่งเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม ของพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และมุ่งหวังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ รวมทั้งจรรโลงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×