📌 รมว.ยุติธรรม ลุยแก้หนี้เชียงใหม่ ในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ ๔ ทุนทรัพย์กว่า ๘๒๘ ล้านบาท
📌 รมว.ยุติธรรม ลุยแก้หนี้เชียงใหม่ ในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ ๔ ทุนทรัพย์กว่า ๘๒๘ ล้านบาท
ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดย กรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย
สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย 
ภายในงานมีการให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับ การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของ ๑๓ หน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑๖ สถาบัน ประกอบด้วย (๑) ธนาคารกรุงไทย (KTB) (๒) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) (๓) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK) (๔) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) (๕) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) (๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) (๗) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) (๘) ธนาคารออมสิน (GSB) (๙) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) (๑๐) ธนาคารอิสลาม (ISBT) (๑๑) โตโยต้า ลีสซิ่ง (๑๒) ธนาคารไทยพาณิชย์ (๑๓) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (๑๔) กรมบังคับคดี (๑๕) ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (๑๖) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยภายในงานเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๗,๙๒๗ ราย โดยแยกเป็นลูกหนี้ ก่อนฟ้องจำนวน ๔,๓๕๕ ราย และลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน ๑๓,๕๗๒ ราย รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า ๘๒๘ ล้านบาท
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยกรมบังคับคดี พร้อมเดินหน้าจัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้รับโปรโมชั่นดี ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายจากสถาบันการเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร ๑๑๑๑ กด ๗๗ และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร ๑๑๑๑ กด ๗๙ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง
#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม #แก้หนี้เชียงใหม่ #ในงาน #มหกรรมแก้หนี้ #สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×