รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมหน่วย ฉก.ตชด.44 เน้นย้ำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้ง และ เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์

📝 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมหน่วย ฉก.ตชด.44 เน้นย้ำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้ง และ เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์
✍️ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมประชุมติดตามรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีการปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม นำบทเรียนและปัญหาที่ผ่านมา มาทบทวนปรับแก้ไข และทำงานอย่างรัดกุมไม่ประมาทมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อีกทั้งให้นำแนวนโยบาย ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมี พันตำรวจโท ธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีมา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม

🗣️โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำและกำชับให้หน่วยและเจ้าหน้าที่มีความระมัดระวัง โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการของหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ รวมถึงการปฎิบัติงานในพื้นที่ ให้บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไปมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยสามารถปรับแผนการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั้งในทางปฏิบัติการของตนเองและในพื้นที่รับผิดชอบ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×