⚽️ 🏆แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล” สิรินธรคัพ” ประจำปี 2567
⚽️ 🏆แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล” สิรินธรคัพ” ประจำปี 2567 
🌎 🌍 เมื่อวันทื่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน สิรินธรคัพ ประจำปี 2567 โดยมีประเภททีมทั่วไปและทีมอาวุโส พร้อมมอบของที่ระลึกและถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้เข้าแข่งขันประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงรางวัลดาวซัลโว หรือรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน 
⚽️⚽️สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในค่ายสิรินธร ประจำปี 2567 โดยสำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ออกกำลังกาย, สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลให้มีความแข็งแรง อีกทั้งมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, สื่อมวลชนจังหวัดยะลา และกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรม
💂 พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีของนักกีฬาจากทุกหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันจนทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ การเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เน้นย้ำการเล่นกีฬา ต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้สร้างความสัมพันธ์ และได้รู้จักกัน ซึ่งถือได้ว่าการจัดการแข่งขันกีฬาถือเป็นสีสันอย่างหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าและกำลังพลภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย
🎙️🎙️สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในสิรินธรคัพ ประจำปี 2567 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีมประกอบด้วย 1. ทีมสำนักงานบริหารงานบุคคลฯ 2. ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรอง 3. ทีมสำนักนโยบายและแผนฯ  4. ทีมสำนักส่งกำลังบำรุงฯ 5. ทีมสำนักมวลชนและกิจการพิเศษฯ 6. ทีมสำนักปลัดบัญชีฯ 7. ทีมสำนักสารสนเทศฯ และ 8. ทีมศูนย์สันติวิธี โดยมีกำหนดการแข่งขันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. โดยเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14  มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 
🏆🏆สำหรับผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในสิรินธรคัพประจำปี 2567 ประเภททีมทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำนักปลัดบัญชีฯ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรองฯ, รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 ได้แก่ทีมสำนักสารสนเทศฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมสำนักงานบริหารงานบุคคลฯ และประเภททีมอาวุโส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำนักมวลชนและกิจการพิเศษฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรองฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมศูนย์สันติวิธีฯ, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสำนักบริหารงานบุคคลฯ  ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล ภายในสิรินธรคัพ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ต้องการให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสพบปะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับกำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×