ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร. 15 จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 4 ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ. นราธิวาส


ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร. 15 จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 4 ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ. นราธิวาส 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , 13.00-17.00 น. คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 และคณะ จัดการประชุมสัญจรกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ครั้งที่ 4 ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 151 , สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 151 , สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 151 และเยี่ยมให้กำลังใจบุตรหลานกำลังพล

โดยได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ,รับฟัง และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา, เสนอแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมใน 6โครงการหลัก บนพื้นฐานของความสำคัญเร่งด่วน ทรัพยากรที่หน่วยมี ประโยชน์แท้จริงและยั่งยืน ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร รวมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ร่วมพัฒนาโจทย์ผลิตภัณฑ์ ต่อยอด และร่วมกันให้ผลสะท้อนกลับต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของแต่ละหน่วย ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร

และต่อจากนั้น เดินทางต่อไปยัง บ้านพักข้าราชการ เพื่อเยี่ยมบุตรคลอดใหม่ ของครอบครัวกำลังพล สังกัด กรมทหารราบที่ 151 พร้อมมอบเงินรับขวัญ และสิ่งจำเป็นของเด็กอ่อน ตลอดจน ได้พบปะบุตรหลานกำลังพล ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ และชมการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา ของหน่วย เพื่อสังเกตการณ์ เก็บประเด็นนำมาวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆให้บุตรหลาน กำลังพลต่อไป ณ ลานกิจกรรม KK park 


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×