“เพราะ…การทำงานหนักในวันนี้…คือการรับประกันถึง…ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ…ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง พี่น้องประชาชน”“เพราะ…การทำงานหนักในวันนี้…คือการรับประกันถึง…ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ…ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง พี่น้องประชาชน”
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 
เวลา 10.00 น.
        พลตรี นิติ  ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ณ หอประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป
      พร้อมทั้งได้พบปะให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตรโดยมี หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
    ในการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้าง ทบทวนความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเกิดสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่มั่นคง ยั่งยืน…สู่ปลายด้ามขวานทองของไทย
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×