ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 08.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมครอบครัวของ นายดอเลาะเลง ดอเลาะ อายุ 63 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.05 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหาร และราษฎร ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เหตุเกิดบริเวณถนนสายนิคม - เปียน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในการนี้ นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยให้กำลังใจ แจ้งเรื่องสิทธิการช่วยเหลือภาครัฐ พร้อมมอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ และมอบเงินช่วยเหลือ ในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต อนึ่ง ศอ.บต. โดยจังหวัดสงขลา ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีเสียชีวิต จำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาท จำนวน 5 ราย คือ ภรรยา และบุตรจำนวน 4 คน และจะได้รับสิทธิการช่วยเหลืออื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อมาเวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมครอบครัวของ สมาชิกโท อัฎฮาร์ หะมะ อายุ 34 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.45 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกะพ้อ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เหตุเกิดบนถนน หมู่ที่ 6 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยให้กำลังใจ แจ้งเรื่องสิทธิการช่วยเหลือภาครัฐ พร้อมมอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ และมอบเงินช่วยเหลือ ในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

อนึ่ง ศอ.บต. โดยจังหวัดปัตตานี จะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีเสียชีวิต จำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาท จำนวน 5 ราย คือ บิดา มารดา ภรรยา และบุตร จำนวน 2 คน และจะได้รับสิทธิการช่วยเหลืออื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


#ชูประเด็นข่าวภาคใต้

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×