📌 รมว.ยุติธรรม เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​กระทรวง​ยุติธรรม​ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗📌 รมว.ยุติธรรม เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​กระทรวง​ยุติธรรม​ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
        ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๕๐ น. ณ ห้องรับรองประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๓ อาคารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรเพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
        ในการนี้ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมเราได้ผ่านการขับเคลื่อนมาแล้ว ๑๓๓ ปี ปัจจุบันเราต้องช่วยกันสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคน คือ ยุติธรรมถ้วนหน้า สิ่งสำคัญในวันนี้เป็นวันสงกรานต์ สิ่งใดที่ดีขอให้ทำต่อ และรักษาไว้ ส่วนสิ่งใดที่ไม่ดีนั้นขอให้หมดไปในวันสงกรานต์นี้ และขอให้ทุกท่านร่วมกันทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมถ้วนหน้าต่อไปนี้
#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม #เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร #ข้าราชการ #เจ้าหน้าที่ในสังกัด​ #กระทรวงยุติธรรม​ #รดน้ำขอพร #ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๗
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×