อพท.๔ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ภายในงาน Sukhothai coffee carnival กิจกรรม Works Thailand Brewer league 2023 จังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ผู้บริหาร อพท.๔ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ภายในงาน Sukhothai coffee carnival กิจกรรม Works Thailand Brewer league 2023 จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย ดร.พรรณสิริ กุลนาถสิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชมรมคนรักกาแฟ คณะกรรมการตัดสินงานแข่งกาแฟ Works Thailand Brewer league 2023 นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมภายในงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จากชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มาจำหน่ายภายในงานจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พร้อมจันทร์คาเฟ่ จังหวัดสุโขทัย


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×