เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Dangerous Goods Awareness Category 12” ประจำปีงบประมาณ 2566สำหรับกลุ่มปฏิบัติงานตรวจค้นและกลุ่มปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ระหว่างวันที่ 24 – 27 ม.ค. 66 จำนวน 4 รุ่น โดยมีพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายที่ตรวจพบ ณ จุดตรวจค้นและพื้นที่อื่น ๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 


**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×