❇️วันนี้ก็อีกวันร่วมเปิดโครงการ ปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ ชีวิตมีสุข (เพื่อสุขภาพ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน บ้านไร่ หมู่ที่10 พัฒนาต่อยอดสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยท่านสาโรจน์ รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านไร่ ให้เกียรติเป็นประธาน คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านกอล์ฟ และผู้ช่วย

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×