“ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พบปะสร้างกำลังใจ บำรุงขวัญ มอบรางวัลเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ ทุ่มเท เสียสละ อดทนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ”


“ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พบปะสร้างกำลังใจ บำรุงขวัญ มอบรางวัลเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ ทุ่มเท เสียสละ อดทนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ”
เมื่อ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15-13.00 น.
พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้ง พบปะ ให้กำลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และ มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ในกรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดแสวงเครื่องและตรวจพบอาวุธในรถยนต์ ทำให้สามารถป้องกันการก่อเหตุซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชน อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่ถูกทำลาย ไม่เกิดความเสียหายและสูญเสียใดๆทั้งสิ้น  ณ พื้นที่ อำเภอบันนังสตา,อำเภอธารโตและอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×