💂🏻ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลตัวแทน กองทัพภาคที่ 4ในการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slams) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี 💂🏻
💂🏻ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลตัวแทน กองทัพภาคที่ 4ในการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slams)  ประจำปี 2567  ณ  ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี 💂🏻
📝พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้ง ให้กำลังใจกำลังพลตัวแทน กองทัพภาคที่ 4 ในการตรวจสอบ และประเมินผลการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี”ราชวัลลภเริงระบำ”(Hop to the bodies slams) ระดับกองทัพบก ประจำปี 2567 ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
▶️สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำนั้น มีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำสอนแบบการฝึกพระราชทานการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่องเป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้มีการขยายผลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยระดับกรมให้เป็นตัวแทนระดับกองทัพภาค แข่งขันตรวจสอบระดับกองทัพบก และกองทัพไทย
▶️▶️ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับการแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งอดทน ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไม่ว่าจะร้อน หรือเหนื่อยขนาดไหน แต่ก็ขอให้ภูมิใจเนื่องจากผู้เข้ารับการแข่งขันทุกนายคือตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 จงภูมิใจในตัวเอง และทำออกมาให้ได้ดีที่สุด  ขอให้กำลังพลทุกส่วน ทุกฝ่าย นำความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพภาคที่ 4 และ เป็นเกียรติประวัติแก่กรม กอง ของตัวเองต่อไป◀️◀️


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×