นายกไพเจน พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในเดือนกันยายน
นายกไพเจน พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม  และติดตามการดำเนินงานในเดือนกันยายน
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ผกก.ตชด.๔๓ และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  เพื่อสำรวจเส้นทางในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจะเสด็จในห้วงเดือนกันยายน 2567 
    ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สั่งกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายประภัสสร์ นัคเร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  และว่าที่ร.ต.ภานพ เฉลิมศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ทำการสำรวจ และจัดทำถนน เพื่อปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย Asphatt ภายในโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ พร้อมกำชับในการดูแลปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน
  นายกไพเจนกล่าวว่า  วันนี้เดินทางมาลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพื้นที่ที่จะรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่จะพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้  ดังนั้น อบจ.สงขลาจึงมาสำรวจเส้นทาง พร้อมเตรียมปรับพื้นผิวถนน และปรับปรุงภายในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ในการเตรียมรับเสด็จได้
 ทั้งนี้ในส่วนของถนนทางเข้าโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งโพธิ์  ระยะทางประมาณ 2700 เมตร ก็ยังมีบางช่วงที่ต้องยังปรับปรุงซ่อมแซม และสภาพภายในโรงเรียน เนื่องจากสร้างมาหลายปีแล้วจึงต้องมีการปรับสภาพถนนใหม่ ให้มันราบเรียบมองดูสวยงาม เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจแห่งนี้    
   โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในเรื่องของการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ในจังหวัดสงขลาจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่พัฒนาด้านครุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ แบะก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลถึงความพร้อมของเด็ก  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังมีอาหารเช้า และอาหารเสริมนม ให้กับเด็กนักเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกิงกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนอีกปีละ 8 ล้านบาท
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×