#วันแม่แห่งชาติ 💙 12 ส.ค.2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ สมเด็จพระพันปีหลวง “


#วันแม่แห่งชาติ 💙 12 ส.ค.2565
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
“ สมเด็จพระพันปีหลวง “

🔹 “ส.ส.น้ำหอม” สุภาพร กำเนิดผล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.สงขลา

ประธานจัดงานพัฒนา​ศักยภาพองค์กรสตรีและเครือข่าย​ ประจำปีงบประมาณ 2565 #วันแม่แห่งชาติ จัดโดย อบจ.สงขลา , สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา , สำนักงานพัฒนาชุมชน , ภาคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี

🔹นางพรเอื้อ เชื้อแหลม
นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน
🔹นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
รองนายก อบจ.สงขลา ผู้นำดำเนินงาน
🔹หัวหน้าส่วนราชการ
🔹นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา
🔹แขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรสตรีในจังหวัดสงขลาทุกองค์กร ได้มีโอกาสยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทย และร่วมกันพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ

รวมถึงให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

✨ “ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ ✨

เป้าหมายเป็นองค์กรเครือข่าย 40 องค์กร และกลุ่มองค์กรสตรีจากทุกตำบล ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสงขลา

📌 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่

southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×