มท.1 พร้อม รมต.ศึกษาธิการ นำทีมลงใต้ ประชุมหารือส่วนราชการ และมอบเงินเยียวยา - ทุนการศึกษาแก่ทายาทครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

มท.1 พร้อม รมต.ศึกษาธิการ นำทีมลงใต้ ประชุมหารือส่วนราชการ และมอบเงินเยียวยา - ทุนการศึกษาแก่ทายาทครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.40 น. นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์  ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ลงพื้นจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายความมั่นคง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ก่อนจะเข้าที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ  ได้พบปะพูดคุยและให้ขวัญกำลังใจ แก่ เด็กชาย ฟะฮ์มี สะมะแอ และ เด็กหญิง ฟูฎัยลา สะมะแอ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นบุตรของนางรอกีเยาะห์  สะระนะ  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องเยาวชนทั้ง 2 คน เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดต่อไป
จากนััน นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายความมั่นคง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์  ผู้บัญชาการทหารบก  พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมฯ
ต่อมานั้นเวลา 13.00 น. นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์  เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หน่วยงานบริหารการศึกษา ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วม
ในการนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 48 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 190 ราย เป็นเงิน 129,104,789.62 บาท โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วทั้งสิ้น 140 ราย จำนวน
เป็นเงิน 373,229,677.15 บาท จากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 184 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในภาวะไม่ปกติอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ครอบครัวและทายาทของผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้พวกเราชาวมหาดไทย ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้การสนับสนุนทุกท่านในการดูแลพี่น้องประชาชน ได้มาร่วมรับรู้รับทราบ ภารกิจหน้าที่ของ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ศึกษาธิการ ที่มีความผิดชอบอันสำคัญ ต่อการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานมีความรู้มีคุณธรรม
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×