มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย และศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมอาคารพะยูนและหญ้าทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังมทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย และศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมอาคารพะยูนและหญ้าทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
.
วันที่ 24 เมษายน 2567 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมบุคลากร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีภัย และนายชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 2561 พร้อมคณะผู้ติดตาม นำชมอาคารพะยูนและหญ้าทะเล ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดย อาคารพะยูนและหญ้าทะเล เป็นสถานที่บริการข้อมูลเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล ได้จัดแสดงพะยูนสต๊าฟ ทั้งนี้พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า เมืองหลวงของพะยูน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงได้มีการรวบรวมความรู้ด้านชีววิทยาของพะยูนและหญ้าทะเล รวมทั้งเก็บซากพะยูนไว้ศึกษาและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยจากการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อศึกษาหาข้อมูลประกอบการก่อสร้างประติมากรรมต่อไป
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×