💙🌈 ปลุกพลังสตรี จี้รัฐบาลดูแลสิทธิสตรีไทย “สส.น้ำหอม” ดึงมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมปลุกพลังเครือข่ายสตรีสงขลา พร้อมจี้รัฐบาลเอาจริงในการดูแลสิทธิสตรีไทย

💙🌈  ปลุกพลังสตรี 
             จี้รัฐบาลดูแลสิทธิสตรีไทย 
“สส.น้ำหอม” ดึงมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมปลุกพลังเครือข่ายสตรีสงขลา พร้อมจี้รัฐบาลเอาจริงในการดูแลสิทธิสตรีไทย
พลังหญิงประชาธิปัตย์ “สส.น้ำหอม” “ดร.รัชดา” ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดโครงการเครือข่ายสตรีรักสุขภาพ จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าใจบทบาทและสิทธิสตรีตามกฎหมาย พร้อมเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ่มครองสิทธิสตรีอย่างจริงจัง และต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
7 มิถุนายน 2567 “สส.น้ำหอม” นางสาวสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ จัดโครงการให้ความรู้เครือข่ายสตรีรักสุขภาพ จังหวัดสงขลา โดยมีแกนนำสตรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยมี ดร.รัชดา ธนาดิเรก ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล เป็นวิทยากรร่วมกับคุณธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง คุณพัชรี ไหมสุข หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี ประจำศูนย์หาดใหญ่ ร่วมให้ความรู้ทั้งด้านนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิสตรี ช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิ และการดูแลสุขภาพสำหรับสตรี 
คุณธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวถึงการลงมาพบกับแกนนำสตรีสงขลาว่า “รู้สึกยินดีที่มีสส.ผู้หญิง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสตรี การลงมาพื้นที่สงขลาวันนี้ก็ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาของสตรีที่มีให้หลากหลายรูปแบบ ได้ลงมาชี้แจงสิทธิสตรีตามกฎหมายที่หลายคนยังไม่รู้ได้นำไปขยายผลสู่ชุมชนตัวเองต่อไป”
“วันนี้การละเมิดสิทธิสตรี การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยยังมีสูงมาก แต่การดูแลใส่จากภาครัฐยังมีน้อยมาก จึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น และต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันอย่างจริงจังและจริงใจ” 
ด้าน “สส.น้ำหอม” กล่าวว่าในฐานะสส.สุภาพสตรีคนแรกของจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงการผลักดันให้ผู้หญิงมีบาทที่เท่าเทียมกับผู้ชายโดยไม่มีคำว่า “เพศ” มาเป็นเครื่องหมายกีดกัน วันนี้บทบาทของผู้หญิงเปลี่ยนไปมาก เราไม่ใช่ช้างเท้าหลัง แต่เราคือควาญช้าง ที่ต้องเข้มแข็งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคง
“เราต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายสตรีรักสุขภาพ จังหวัดสงขลา ให้มีบทบาทภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิง บุคคลในครอบครัวที่ถูกคุกคาม ละเมิด หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ถูก กระทำด้วยความรุนแรง มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบริบทครอบครัว ที่ทำงาน หรือในพื้นที่สาธารณะ”  
ในฐานะสส.สุภาพตรี จะขอเข้าไปส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม มีบทบาทในการพัฒนาประเทศทุกมิติ  โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศเป็นเครื่องกีดกัน เราต้องร่วมกันสร้างพลังสตรีให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง และผลักดันให้รัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป
#สส. #น้ำหอม #สุภาพรกำเนิดผล
#ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ 
#DemocratPartyTH 
#สสหญิงคนแรกของสงขลา 
#ผู้หญิงพลังบวก  
#เขต6ปชปสงขลา
⬇️ ⬇️
https://www.facebook.com/share/p/f7VMHvf5Fh8KMNrc/?mibextid=WC7FNe
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×