อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรเวทีเสวนาเนื่องในงานวันข้าวสงขลา จับมือเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรเวทีเสวนาเนื่องในงานวันข้าวสงขลา จับมือเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง 
     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ปริยากร บุญส่ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นายนพดล แก้วมณี (ลุงดำ) บ้านหอมข้าวออร์แกนิคฟาร์ม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาเนื่องในงานวันข้าวสงขลา ณ ทุ่งนาหลาต้นโด ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ จากสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จ.สงขลา อาจารย์จรูญ หยูทอง และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน ต.วังใหญ่ อ.เทพา ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา อ.รัตภูมิ และจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ชาวนา วิถีวัฒนธรรมข้าวในวิถีถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” และการเสวนาเรื่อง “ชาวนาในวิกฤต คิดปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ดำเนินรายการ นายบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุ มอ. หาดใหญ่
          นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ และร่วมกันชิมข้าวใหม่ กินอาหารพื้นบ้าน วิถีกินท่าข้าม กิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะ หุ่นไล่กาในนาข้าว การนำเสนอผลงาน ข้าวพื้นเมือง กินข้าวพื้นบ้าน สำราญใจ
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×