💛 อำเภอหาดใหญ่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากอำเภอเมืองสงขลา


💛 อำเภอหาดใหญ่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากอำเภอเมืองสงขลา
========================
. วันที่ 9 มิ.ย. 67 เวลา 10.10 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ นำส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ทีมปั่นจักรยาน ลุงหวัด ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และประชาชนชาวหาดใหญ่ ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา บริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเคลื่อนขบวนต่อไปไปยังอำเภอบางกล่ำ ซึ่งเป็นจุดที่ 3 ในการรับมอบธงตราสัญลักษณ์
. สำหรับจังหวัดสงขลา ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์มาเป็นลำดับที่ 4 ในสายที่ 8 ต่อจากจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
. ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งสายกิจกรรมออกเป็น 10 เส้นทาง เส้นทางละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
#เรา❤️หาดใหญ่
#คนหาดใหญ่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ 🙏🏻💛
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×