💐อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา💐 วันอังคาร ที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น.
💐อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา💐
วันอังคาร ที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น.
************************************
นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา/ ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา เป็นประธานมอบวุฒิและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอบันนังสตา จำนวน 120 คน รวมถึงแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละชั้นร่วมถึงนักศึกษาที่สร้างผลงานดีเด่นให้กับสถานศึกษา และแนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบาบของกระทรวงศึกษาธิการ “ เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ แล้วเดินไปด้วยกัน ” โดยมี นางภิญโญ ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนังสตา และหัวหน้าส่วนราชการ คุณครู เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคม อ.บันนังสตา จ.ยะลา
“ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน 
อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน”
#ทำให้ประชาชน_ทุกข์น้อยลง_สุขมากขึ้น
#นายอำเภอบันนังสตา
#ที่นี่นังตา
#อำเภอบันนังสตา
#จังหวัดยะลา
#ChangeforGood
#กรมการปกครอง
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กระทรวงมหาดไทย
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×