อบจ.สงขลา เตรียมดันงบร่วม 400 ล้าน สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ "พิพิธภัณฑ์มีชีวิต" ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนคาบสมุทรสทิงพระอบจ.สงขลา เตรียมดันงบร่วม 400 ล้าน สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ "พิพิธภัณฑ์มีชีวิต" ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนคาบสมุทรสทิงพระ
      นายไพเจน  มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการประชุม พร้อมชี้แจงในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงร่างคลองรี (บางส่วน) เพื่อใช้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา ร่วมในการประชุม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
      โดยวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ดินของรัฐ เพื่อพิจารณาเรื่องราวกรณีกระบวนการเมืองขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงร่างคลองรี (บางส่วน) เพื่อใช้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งฝ่ายเลขาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "บ้านคลองรี" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สข.๐๑๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๗-๑-๐๑.๗ ไร่ (บางส่วน) เพื่อใช้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ก่อน
      นายไพเจนกล่าวในที่ประชุมว่า การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระเป็นโครงการที่ อบจ.สงขลา มีความตั้งใจให้เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะต่างกับพิพิธภัณฑ์ที่อื่น คือจะเป็น LIVING MUSEUM หรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  และจะได้เป็นแลนด์มาร์คในคาบสมุทรสทิงพระ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ถ้าได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในส่วนนี้ก็จะได้ตั้งงบประมาณ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา จะได้ร่วมกับทาง อบต. โดยตั้งงบประมาณการก่อสร้างร่วม 400 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในคาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่วัดพะโคะ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่ทวด และถ้าสะพานข้ามทะเลสาบช่วงเกาะใหญ่ไปยังเขาชัยสนเสร็จก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในคาบสมุทรสทิงพระของจังหวัดสงขลาบ้านเรา ///
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×