จังหวัดสงขลา น้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ที่มีผู้เดินแบบมากที่สุดในประเทศไทย นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล
จังหวัดสงขลา น้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ที่มีผู้เดินแบบมากที่สุดในประเทศไทย นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล
“สส.น้ำหอม” สุภาพร  กำเนิดผล
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.สงขลา 
ร่วมแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567
จัดโดยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ภายใต้ชื่อ “เสน่ห์ภูษาศิลป์ อัตลักษณ์ถิ่นสงขลา” โดยน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย 
เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับชมการแสดงเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้ด้วย 
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ด้วยการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลา หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป 
โดยทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรายได้จากงานดังกล่าวก็จะนำไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย
โดยมีผู้สมัครร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล จำนวน 667 ราย จากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งบุคลากรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 ชุด 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 ที่เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
📍 ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 
Cr.ข้อมูลจากเพจ FB : Pr.Songkhla 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
#สส.#น้ำหอมสุภาพรกำเนิดผล
#ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ 
#DemocratPartyTH 
#สสหญิงคนแรกของสงขลา 
#ผู้หญิงพลังบวก  
#เขต6ปชปสงขลา
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×