"นายกไพเจน" ดันมะม่วงเบาสิงหนครเป็นซอฟพาวเวอร์เมืองสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วงเบา"นายกไพเจน" ดันมะม่วงเบาสิงหนครเป็นซอฟพาวเวอร์เมืองสงขลา  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วงเบา
      นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานชิมม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร โดยมี  นายธัญญวัฒน์ วัตตธรรม ปลัดอำเภอ สิงหนคร  คณะผู้บริหารอบจ.สงขลา นายจตุพร เขียวเจริญ นายวิสิทธิ์ รุจิเรข  สมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตอำเภอสิงหนคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิดโครงการ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า  การจัดงานชิมมะม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงหนครในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากเล็งเห็นว่าอำเภอสิงหนคร เป็นพื้นที่หนึ่งที่ปลูกมะม่วงเบารสชาดดี และได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่บ่งบอกในทางภูมิศาสตร์หรือ GI  ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงเบาแล้วมีรสชาดดี และเป็นผลไม้เฉพาะถิ่น ซึ่งมะม่วงเบาไม่ขายในเฉพาะสงขลาเท่านั้น แต่มีขายถึงกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในศูนย์การค้าใหญ่ๆ ตลาด อตก. ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะ และอีกในหลายพื้นที่ ก็จะเป็นมะม่วงเบาที่มาจากสงขลาทั้งสิ้น  จึงถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ที่เป็นซอฟเพาเวอร์อย่างหนึ่งของสิงหนคร ที่คนทั่วประเทศรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดิบ มะม่วงแปรรูป มะม่วงดอง หรือมะม่วงแช่อิ่ม รวมถึงน้ำพริกมะม่วง และยำมะม่วงเบา ดังนั้นสิงหนครจึงยกมะม่วงเบาเป็นผลไม้ประจำถิ่นและยังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ 
    ดังนั้นผมจึงอยากส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ซึ่งยังมีพื้นที่ว่าง หันมาปลูกมะม่วงเบา เพราะปลูกง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก เป็นมะม่วงพื้นบ้าน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้กับพ่อค้าคนกลาง 
     นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าของสวนมะม่วงเบาอำเภอสิงหนคร นอกจากจะมีของดีเรื่องมะม่วงเบาแล้ว ยังมีของดีในเรื่องไข่คลอบ ของดีในเรื่องของเมืองโบราณ  ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสิงหนครซึ่งเป็นเมืองเก่าสงขลา  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองสิงหนคร และประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา  จึงอยากเรียนว่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาของเรามีมาจนถึงปัจจุบัน 200 กว่าปี และได้ตั้งเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม  หรือเมื่อ 182 ปี ดังนั้นในวันที่ 10 มีนาคมนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองศาลหลักเมือง ซึ่งตั้งมาครบ 182 ปี โดยจะมีการทำบุญตักบาตรทั้งในเมืองสงขลา และที่อำเภอสิงหนคร จึงอยากเชิญชวนทุกท่านไปร่วมทำบุญในวันที่เป็นมงคลในวันสงขลา 10 มีนาคมนี้
    ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการขิมมะม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงหนครในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงเบาของท้องถิ่นให้มีชื่อเสียง  ตลอดจนถึงสินค้าในท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนครซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญตามประวัติศาสตร์ของการเกิดเมืองสงขลาเพื่อให้คนได้รู้จัก ตลอดจนถึงเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมสินค้าลองลิ้มชิมรส มะม่วงเบาและผลิตภัณฑ์ต่างๆในอำเภอสิงหนคร  ซึ่งการจัดโครงการชิมมะม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร อบจ.สงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเป็นจำนวน 8 แสนบาท โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2567  กิจกรรมภายในงาน มีการเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรมะม่วงเบา กลุ่มสาธิตชุมชน  กลุ่มสินค้าโอทอป และสินค้าในพื้นที่และท้องถิ่นอำเภอสิงหนคร ได้มีโอกาสมานำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องในขุมชน รวมถึงการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×