วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.
 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติภารกิจในพิธี ดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×