ทีมวิจัย betong Net Zero ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Experience Hub)

ทีมวิจัย betong Net Zero ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Experience Hub)  
     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม นักวิจัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Experience Hub)  ในการประสานงานการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567  โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Experience Hub)  ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
     นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวถึงการจัดกิจกกรมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเบตงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และบริการของศูนย์ฯ  โดยศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้จัดงานกีฬา หรือกิจกรรมกลางแจ้งในเขตอำเภอเบตงในด้านต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การให้คำปรึกษา - วางแผนการจัดแข่งขัน การจัดหาอาสาสมัคร ฯลฯ โดยจะเน้นสนับสนุนกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งใน 3 ลักษณะคือ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  รวมถึงบริการเครื่องดื่มในราคาสวัสดิการแกผู้มารับบริการ
    ทั้งนี้ขออวยพรให้ทุกการทำงานมีแต่ความราบรื่นไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้
#UTMBWORLDSERIES
#AMAZEANJUNGLETHAILAND
#BetongNetZero 
#บพข 
#มรย 
#สกสว 
#สสส 
#srdi
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com  


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×