🛑 จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×