อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และร่วมอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ ส่งมอบให้จังหวัดพัทลุงอบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และร่วมอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ ส่งมอบให้จังหวัดพัทลุง
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน วิ่ง ปั่น พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ อปท. หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  ตำรวจ ทหาร ร่วมกับพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะส่งมอบให้จังหวัดพัทลุง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ส่วนหน้าที่ 3 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  ทั้งนี้จังหวัดสงขลา อยู่ในเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ สายที่ 8 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์มาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรมการ จัดขบวนรอรับขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดปัตตานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯประดับไว้ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา และในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความสมัครสมานสามัคคี และการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล และการแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการเขียนเรียงความเป็นต้น
     ในเวลาต่อมา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางไปร่วมในพิธีอัญเชิญส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นำโดยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอัญเชิญธงทั้ง 72 ธง ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ นางนิศากร พิศิษฐ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพสกนิกรจังหวัดพัทลุง ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์  และอัญเชิญไปประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงส่วนหน้า ต่อจากนั้นจังหวัดพัทลุงจะส่งธงตราสัญลักษณ์ต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งธงตราสัญลักษณ์สายที่ 8 และสายที่ 9 จะไปรวมกันที่จังหวัดชุมพร
  โดยจังหวัดสงขลาอยู่ในสายที่ 8  เริ่มต้นจากจังหวัดยะลา นราธิวาส จังหวัดปัตตานีมาถึงจังหวัดสงขลา และมาส่งต่อให้กับจังหวัดพัทลุง  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีมหามงคลปีนี้ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้น และหลังจากกิจกรรมในส่วนนี้ที่ผ่านแล้ว ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี นั่นคือการพลีกรรมตักน้ำ ซึ่งจะมีการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละจังหวัดด้วย ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังทำการ บูรณะและปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงทางเดินเท้า และก่อสร้างสถานที่จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่จะมากราบไหว้บูชา และขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแหลมบ่อท่อแห่งนี้
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×