รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.หาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบของประเทศไทย ด้วยการต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำ”

รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.หาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบของประเทศไทย ด้วยการต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
เข้าพบผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอแผนการวิจัยและหารือแผนการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติ์ท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำ” ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางจากสิงคโปร์
...
#HatyaiU #hatyaiuniversity
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×