อบจ.สงขลา จัดมหกรรม ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬา "ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร 2024"เพื่อสุขภาพที่ดี และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร อายุกว่า 200 ปีอบจ.สงขลา จัดมหกรรม ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬา "ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร 2024"เพื่อสุขภาพที่ดี และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร อายุกว่า 200 ปี 
  นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดสงขลา ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่อง เมืองสิงหนคร 2024 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่สิงหนคร ผอ.กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอสิงหนคร  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร รองนายกเทศมนตรีสิงหนคร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา ผอ.โรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะครู นักเรียน  และสมาชิกชมรมปั่นจักรยานสงขลา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม  ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
    นายไพเจน กล่าวว่า การจัดโครงการมหกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดสงขลา
 ปั่นชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร 2024 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 และจะจัดอย่างต่อเนื่อง  เพราะถือเป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นโครงการหนึ่งที่แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคดีของคนในชุมชน และนักปั่นทั้งหลายที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้มีโอกาสขมเมืองเก่าสิงหนครอายุกว่า 200ปี ไปตลอดเส้นทาง โดยขบวนจักรยาน เริ่มต้นจากโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สร้าง สนามกีฬามาตรฐานและมอบให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลรักษา และเปิดให้พี่น้องในอำเภอสิงหนครและใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา   นอกจากนี้ตลอดตามเส้นทางจะผ่านชุมชนสำคัญของสิงหนคร ตั้งแต่บ้านบนเมือง ผ่านท่าแพขนานยนต์ ไปถึงชุมชนพี่น้องมุสลิมชาวประมงชายฝั่ง เยี่ยมชมวัดโบราณสุวรรณคีรี วัดภูผาเบิก วัดบ่อทรัพย์ วัดเจ้านครซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองสิงหนครมาร่วม 200 กว่าปี  ซึ่ง  นอกจากนักปั่นจะได้ชมศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองเก่าสิงหนครอีกด้วย///
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×