"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น " 12 สิงหา"รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น " 12 สิงหา  

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
   เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและ สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม "รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น "   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นประ ต้นหลุมพอ  จำนวน 250  ต้น ณ บริเวณแนวถนนทางขึ้นพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×