"อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย” “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” 🌸🍃🌈 #งานกาชาดจังหวัดสงขลา2567


"อนุรักษ์ศิลป์  ผ้าถิ่นไทย” 
 “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”    🌸🍃🌈
#งานกาชาดจังหวัดสงขลา2567
“สส.น้ำหอม” สุภาพร  กำเนิดผล
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.สงขลา
  พรรคประชาธิปัตย์
ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2567  ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา (27 เม.ย.2567)
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย โดยน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่
โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบกว่า 300 ท่าน  ในค่ำคืนนี้ 
#สส.#น้ำหอมสุภาพรกำเนิดผล
#ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ 
#DemocratPartyTH 
#สสหญิงคนแรกของสงขลา 
#ผู้หญิงพลังบวก  
#เขต6ปชปสงขลา
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×