ครั้งแรก! ม.อ. อนุญาต เอกชน ใช้สิทธิในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-Document พร้อมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะครั้งแรก! ม.อ. อนุญาต เอกชน ใช้สิทธิในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-Document พร้อมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะ
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดงานเปิดตัว PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวต้อนรับ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานโครงการ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.นที เทพโภชน์ ประธานกรรมการบริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวและลงนามทำสัญญาอนุญาต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) อาคารลาดพร้าว ฮิลส์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567
     ภายในงานมีการ เสวนา “PSU e-Document ตอบโจทย์การบริหารจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้อย่างไร” โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และนำเสนอการใช้งานและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กล่าวเกี่ยวกับการใช้งาน PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×