ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุม เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับ อัยการจังหวัด ผอ.กกต.จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ขณะที่ตัวแทนของกรรมการฯประชุม มีมติเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของหอการค้าจังหวัดยะลาภายใน 90 วัน หวังเดินหน้าพลิกฟื้นภาคธุรกิจจังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุม เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับ อัยการจังหวัด ผอ.กกต.จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ขณะที่ตัวแทนของกรรมการฯประชุม มีมติเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของหอการค้าจังหวัดยะลาภายใน 90 วัน หวังเดินหน้าพลิกฟื้นภาคธุรกิจจังหวัดยะลา
     เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา 
    นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระสุนทร สำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยมีสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดยะลาซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการปีบริหาร พ.ศ.2560 - 2561 และปีบริหาร พ.ศ.2562 - 2563 ฝ่ายละ 5 คน  นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา  ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา และนางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ประชุมมีมติให้ตัวแทนของคณะกรรมการปีบริหาร พ.ศ.2560 - 2561 และปีบริหาร พ.ศ.2562 - 2563 ฝ่ายละ 3 คน 
กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน แล้วทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อทราบ และเมื่อวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดยะลา ตัวแทนคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมและมีมติเห็นชอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดยะลาตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 9 ไม่ใช่การประชุมใหญ่ของสมาชิกประจำปีตามข้อบังคับข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกประจำปีภายในเดือนเมษายนของทุกๆ ปี จึงขอเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากเดิมกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 18 เม.ย. 67 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาร่วมกันเรื่องสิทธิการเลือกตั้งของสมาชิกและรูปแบบการเลือกตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป
หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนิมิตรหมายที่ดีในการที่ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดยะลากลับมาเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับ
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×